Το Πρόγραμμα Lab4Dive στοχεύει στη δημιουργία ενός υποβρύχιου tablet, με ενσωματωμένους αισθητήρες, κάμερα υψηλής ανάλυσης και ακουστικό σύστημα τοποθέτησης, το οποίο θα ενσωματωθεί με ένα σύστημα συλλογής δεδομένων cloud. Το tablet αυτό θα παρέχει στους αρχαιολόγους τις εξής δυνατότητες:

  • σχεδιασμό της έρευνας,
  • απεικόνιση της επιλεγείσας περιοχής με βάση την ακουστική βαθυμετρία, όπου τα σημεία του ενδιαφέροντος έχουν τοποθετηθεί,
  • απεικόνιση της διαδρομής που έχει ήδη πραγματοποιήσει ο δύτης κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, ώστε να μπορεί να εξερευνήσει άλλες περιοχές,
  • συλλογή γεωγραφικά εντοπισμένων φωτογραφιών για τη σήμανση σημαντικών σημείων ή για τη δημιουργία ορθοφωτογραφίας και τρισδιάστατων μοντέλων των περιοχών που έχουν εξερευνηθεί,
  • συλλογή γεωγραφικά εντοπισμένων περιβαλλοντολογικών στοιχείων από τους διαθέσιμους ανιχνευτές
  • συλλογή γεωγραφικά εντοπισμένων σημείων για τη σήμανση περισυνελεγμένων δειγμάτων και άλλων σημαντικών σημείων
Share this Page