Το Lab4Dive είναι ένα έργο που στόχο έχει το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός καινοτόμου, διαθέσιμου στην αγορά και ανταγωνιστικού προϊόντος, το οποίο θα χρησιμοποιείται από τους καταδυόμενους αρχαιολόγους για την έρευνα, καταγραφή και προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το έργο αυτό υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Implementation of the European Maritime and Fisheries Fund Work Programme 2016 – Blue Labs: innovative solutions for maritime challenges». Ξεκίνησε το Μάρτιο του 2017, έχει διάρκεια δυο χρόνια, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 428.821€. Οι εταίροι του Προγράμματος είναι οι εξής: Atlantis Συμβουλευτική, 3D Research (από το Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας), το Πανεπιστήμιο της Ανκόνα (Università Politecnica delle Marche) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών.

Με το Lab4Dive θα δημιουργηθεί ένα υποβρύχιο tablet το οποίο θα βοηθήσει στη βελτίωση των ερευνών και της καταγραφής των υποβρύχιων αρχαιολογικών χώρων. Θα μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί από δύτες κάτω από αντίξοες συνθήκες, θα αυξήσει σημαντικά το ποσοστό των στοιχείων που περισυλλέγονται, ενώ ταυτόχρονα θα ελαχιστοποιήσει το χρόνο παραμονής τους στο βυθό. Επίσης, θα δώσει στους δύτες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια λεπτομερή και γεωγραφικά αναφερόμενη τρισδιάστατη απεικόνιση της περιοχής. Τέλος, θα δώσει ώθηση στις συνεργασίες μεταξύ των ερευνητών, των επιχειρηματιών και των τοπικών ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του προϊόντος.

Share this Page